ติดต่อเรา

อาคาร

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกไดโนเสาร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

เบอร์ติดต่อ

074-288241

Email Us

biochemistry.psu@gmail.com